Miisland

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, các dự án khác nhau cho trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam hỗ trợ.

Chúng bao gồm:

tu viện Phật giáo, các trẻ em mồ côi nhận được

trường

Các trẻ em SOS của làng ở Bến Tre

hoặc với trẻ em thiệt thòi và trẻ khuyết tật


Chúng tôi cố gắng giữ cho gánh nặng hành chính càng nhỏ càng tốt để các đóng góp đầy đủ đạt đến mục tiêu tập trung cho tốt.

Tất cả các dự án hoàn thành cũng như có thể cho tiêu chuẩn thân thiện môi trường, tức là Chúng tôi hỗ trợ năng lượng xanh và thiết lập một nhà bếp năng lượng mặt trời mà không cháy, gỗ hoặc than đá.