dự án Miisland
Các dự án hiện tại nằm trên hòn đảo, Vịnh Tre, khoảng 50 km về phía bắc của Nha Trang. Nhà máy được xây dựng trước 1 1 / 2 năm trước bởi một nhà sư sống ở đó và những người theo ông. Mục đích là để cung cấp cho trẻ em mồ côi một tương lai của giáo dục trường học. Dưới đây là một nỗ lực để tự cung tự cấp nhất có thể để sống. Rau quả và trái cây đôi khi được phát triển bản thân mình. Trong trường hợp không có điện, chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của bạn để xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời.

Mỗi nhà tài trợ có cơ hội đến thăm nhà máy để thực hiện ý kiến ​​của bạn về tình hình và sử dụng các tặng. Phòng và hội đồng quản trị được tự do, tất nhiên, nhưng chỉ tạm thời.